Wybrano przedstawicieli do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
35 reprezentantów interesów osób niepełnosprawnych w województwie śląskim

O wybór mogli się starać przedstawiciele organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Spośród 67 zgłoszeń komisja powołana w drodze uchwały Zarządu Województwa Śląskiego dokonała wyboru 35 przedstawicieli. Pochodzą oni ze wszystkich siedmiu okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów.

Powstanie Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego ma przyczynić się do integrowania lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych oraz do tworzenia warunków dla ich aktywnego udziału w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego