Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej pełnią ważną rolę w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności intelektualnej i ruchowej. Stwarzają one możliwość przywrócenia tym osobom umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia poprzez stosowanie odpowiednich technik terapii zajęciowej, zmierzających do ich usamodzielnienia, nauczenia wykonywania czynności niezbędnych w życiu codziennym oraz wpojenia umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy, posiadające w orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób chcących uczestniczyć w warsztacie przyjmowane są przez organ prowadzący w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji sporządzanego dla każdego uczestnika. Rada programowa warsztatu dokonuje okresowej oraz, przynajmniej raz na 3 lata, kompleksowej oceny realizacji programu rehabilitacji przez uczestnika. Ocena ta jest podstawą do dalszych działań podejmowanych w stosunku do osoby niepełnosprawnej, którymi mogą być: podjęcie przez nią zatrudnienia; skierowanie do ośrodka wsparcia ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania odnośnie postępów w przyszłości; przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania odnośnie postępów w rehabilitacji, okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia lub okresowy brak możliwości skierowania do ośrodka wsparcia.

 

Załączniki
Baza WZT [PDF 59,0B]