Dofinansowanie kredytu

Formą pomocy dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą jest dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na jej kontynuowanie. Warunkiem jest tutaj, aby osoba starająca się o dofinansowanie nie była w wieku emerytalnym oraz wcześniej nie korzystała z pożyczki na działalność gospodarczą lub rolniczą. Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą. Dotacja i dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego udzielane jest w ramach pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznawa­nia osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. Nr 194, poz. 1403 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 8 poz. 42).