Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się

 Logo programu Logo programu

Źródło finansowania / nazwa programu

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Numer projektu: POWR.04.03.00-00-0131/18

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Wartość całkowita projektu 838 470, 00 zł

Dofinansowanie z UE 790 593,36 zł

Okres realizacji projektu od: 2019-11-01 do: 2022-09-30

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie, w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań, nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego (JST) w Polsce wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji. Sposób świadczenia usług oraz standard obsługi (zwany dalej modelem) dotyczy, w szczególności, obsługi mieszkańców w urzędzie, w jednostkach świadczących różnorodne usługi dla mieszkańców.

W projekcie nastąpi testowe wdrożenie wypracowanych rozwiązań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i w wybranych jednostkach. W ramach realizowanych działań przewiduje się, między innymi, określenie rekomendacji i instrukcji wdrożeniowych dla dalszych użytkowników i kurs e-learningowy.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie lidera projektu.

Projekt jest realizowany przez:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  • Kompetenznetzwerk Informationstechnologie zur Frderung der Integration von Menschen mit Behinderungen z Austrii.

Biuro projektu:

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice

Kontakt:

Jan Zieliński
Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
tel. 32 77 40 638
mail: jan.zielinski@slaskie.pl