Poradniki

Perspektywa 2014-2020

Możliwości aplikowania śląskich organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŚląskiegoOrzekanie o niepełnosprawności

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszania sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.