Kontakt


Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami
Marcin Milcarz

siedziba: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, nr pokoju: 4.10
adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel: +48 (32) 77 40 591
email: niepelnosprawni@slaskie.pl 

Linki do stron zewnętrznych
Usługa tłumacza migowego


Koordynator ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno komunikacyjnej

Izabela Leszczyniak

Koordynator ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

email: dostepnosc@slaskie.pl

tel. 32 77 40 296