Dostępne Śląskie

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
O perspektywach górskiej turystyki społecznej w województwie śląskim rozmawiano w trakcie konferencji, która odbywała się w Bielsku-Białej

W spotkaniu uczestniczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego, a także sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Województwo śląskie ma ogromny potencjał turystyczny i jestem przekonana, że warto współpracować, by te miejsca stały się jeszcze bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Naszym hasłem jest integracja, a nie alienacja. Chcemy słuchać jakie są państwa potrzeby i reagować na nie, bo to wy jesteście najbliżej spraw i problemów osób z niepełnosprawnościami” – tłumaczyła członek Zarządu Województwa Śląskiego, Beata Białowąs.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podsumowała trzy lata rządowego Programu „Dostępność Plus” i mówiła o tym, co udało się zrobić, a co jeszcze przed nami.

„Program ma za zadanie usuwanie barier i ułatwianie dostępu do wszystkich miejsc dla każdego z nas, bez względu na ograniczenia. W realizację programu zaangażowaliśmy już 8,7 mld zł, pochodzących zarówno ze środków europejskich, jak i budżetowych. Dużym sukcesem jest także to, że mówiąc o dostępności widać zmianę w sposobie myślenia o współpracy z osobami z niepełnosprawnościami” – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W dalszej części konferencji Bogumił Kanik, prezes fundacji „Pogranicze bez barier” przekonywał, że dostępność w górach jest szansą na rozwój regionu.

Marcin Szczurek, naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR, mówił o doświadczeniach GOPR w górskiej turystyce społecznej. Na zakończenie części merytorycznej Ewa Walus z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego mówiła także o edukacji ekologicznej osób o specjalnych potrzebach. Po konferencji uczestnicy udali się na Szyndzielnię, gdzie brali udział w prezentacji wózków górskich dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Warto przypomnieć, że turystyka społeczna to wszelkie koncepcje i zjawiska związane z udziałem w turystyce grup społecznych o niskich dochodach, możliwe dzięki określonym instrumentom socjalnym. Według Komisji Europejskiej „turystyka społeczna to działalność organizowana w niektórych państwach przez stowarzyszenia, spółdzielnie i związki zawodowe, której celem jest zapewnienie możliwości podróżowania jak największej liczbie osób, a w szczególności osobom należącym do najmniej uprzywilejowanych grup społeczeństwa”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS