Konkurs „Wsparcie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu"

 fot. cottonbro / www.pexels.com fot. cottonbro / www.pexels.com
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego dotyczący działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Wsparcie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu”. Jego cele jest integracja osób niesłyszących lub niedosłyszących, w tym osób głuchoniewidomych oraz ich rodzin, a także przełamywanie barier w codziennym funkcjonowaniu osób z wadami słuchu i ich rodzin.

Wsparcie będzie dotyczyć zadań o zasięgu regionalnym (zadanie skierowane do osób z terenu co najmniej dwóch powiatów województwa śląskiego).

Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług. Środki można pozyskać również na grupowe i indywidualne zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz poprawę funkcjonowania społecznego i zawodowego, a także na kampanie informacyjne na rzecz integracji i przeciwdziałania dyskryminacji.

Wszystkie zadania realizowane w ramach konkursu muszą uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną i spełniać wymogi nałożone przez zarządzenia i przepisy w związku z zagrożeniem COVID-19.

Na realizację konkursu Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył kwotę 100 tys. zł. Oferty należy składać do 23 marca 2021 r.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konkursie