Tłumacz PJM dla całej Polski

Z usługi tłumacza on-line mogą korzystać zarówno osoby głuche, jak i personel medyczny przychodni i szpitali
Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 i brak dostępu osób głuchych do usług medycznych od dnia 1 kwietnia 2020 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych dzięki środkom otrzymanym z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zapewnia osobom Głuchym bezpłatne, całodobowe wsparcie tłumaczy języka migowego.
Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje dostępne na stronie Polskiego Związku Głuchych oddział Mazowiecki