Orzeczenie o niepełnosprawności może być wydane bez osobistego stawiennictwa

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała rozporządzenie w tej sprawie

Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, lekarz, przewodniczący składu orzekającego, jeśli uzna dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentację medyczną za wystarczającą, będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania. Podobne rozwiązania zastosowano w odniesieniu do postępowań orzeczniczych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jednocześnie zachowują ważność zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności (stopniu niepełnosprawności) wydawane przez wojewodów dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Nowe rozporządzenie ma usprawnić działanie zespołów orzekających i zapewnić ciągłość wydawania orzeczeń.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły oraz przepisy prawa