2 kwietnia – Dzień Świadomości Autyzmu

Katowice Rondo Sztuki - akcja „Light it blue” / fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Śląskie pamięta o autyzmie

21 stycznia 2008 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, przedstawiciele państw członkowskich ustanowili dzień 2 kwietnia Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu. Dzień ten, który ma uświadomić i uwrażliwić społeczeństwo na problemy osób dotkniętych spektrum autyzmu, jest obchodzony co roku. Przez ONZ autyzm jest obecnie postrzegany jako jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych we współczesnym świecie. Szacuje się, że w Polsce żyje obecnie 400 tysięcy osób z autyzmem.

Każdego roku 2 kwietnia podejmowana jest akcja „Light it blue” – zapal się na niebiesko. Tego dnia wiele rozpoznawalnych budynków, punktów orientacyjnych, galerii na świecie oświetlanych jest na niebiesko. W województwie śląskim w przeszłości były to m.in. takie miejsca jak „Żyrafa” w Parku Śląskim, czy katowicki „Spodek”. Wydarzenie to ma służyć podniesieniu świadomości społecznej w odniesieniu do tego czym jest autyzm oraz jak można wspierać osoby z tą niepełnosprawnością. Często dla osób ze spektrum autyzmu pomocne jest stosowanie komunikacji niewerbalnej. W nauce i edukacji są one określane jako „alternatywne i wspomagające metody komunikacji” (ang. Augmentative and Alternative Communication, AAC). Obecnie istnieje wiele metod takiej komunikacji. Jedna z najbardziej powszechnych zakłada użycie obrazów (symboli) podczas porozumiewania się.