Zakłady Aktywności Zawodowej

Zakłady Aktywności Zawodowej

Ważnym zadaniem Samorządu Województwa Śląskiego są działania obejmujące sprawy, które dotyczą osób niepełnosprawnych. Zakłady Aktywności Zawodowej są jednym z najważniejszych obszarów tej działalności, a ich dofinansowanie przynosi najbardziej wymierne efekty terapeutyczne, integracyjne i ekonomiczne. Celem działalności Zakładów jest zatrudnianie oraz kompleksowa rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, u których orzeczono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, a także przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę ich indywidualnych możliwości. 

W województwie śląskim funkcjonuje na chwilę obecną 14 prężnie działających Zakładów Aktywności Zawodowej, w których zatrudnienie znalazło 683 osoby.

Prowadzą działalność w zakresie usług gastronomicznych, szkoleniowych, hotelarskich, usług pralniczych, szwalniczych, dekoratorskich, krawieckich, poligraficznych, stolarskich, zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych i leśnych, obsługi monitoringu oraz produkcji w gospodarstwach ogrodniczym i rolniczym. 

Katalog, w którym zamieszczono opisy i zdjęcia świadczonych asortymentów usług i wytwarzanych produktów oraz niezbędne dane teleadresowe powstał z inicjatywy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Skierowany jest przede wszystkim do pracodawców zainteresowanych oferowanymi przez Zakłady usługami i produktami, a także do klientów indywidualnych. 

Kupując towary i usługi w Zakładzie Aktywności Zawodowej przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 25 osób, u których nie pracują osoby z niepełnosprawnością, mogą obniżyć wpłaty na PFRON (zobacz art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnoprawnych Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z poźn.zm.).

Co należy zrobić aby uzyskać odpis z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

  • dokonać zamówienia usługi lub produktu w danym Zakładzie Aktywności Zawodowej,
  • terminowo zapłacić faktury VAT (warunek ustawowy),
  • dany Zakład Aktywności Zawodowej ustali wskaźnik odpisu (po zakończeniu bieżącego miesiąca),
  • dany Zakład Aktywności Zawodowej wyśle do Państwa do dnia 10-go następnego miesiąca informację o wysokości obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • zawartą w informacji kwotę obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych firmy rozliczają przy składaniu deklaracji,
  • przysługującą, a niewykorzystaną kwotę obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych firmy mogą rozliczać przez okres 12 miesięcy.

Kupując produkty lub zamawiając usługi pomagacie Państwo osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – osobom niepełnosprawnym! 

Mamy nadzieję, że niniejszy katalog zachęci Państwa do skorzystania z oferty Zakładów Aktywności Zawodowej z terenu województwa śląskiego.

Załączniki
ZAZy w regionie (oferta) [PDF 5,2MB]

Filmy