Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Katowicach

 fot. www.pexel.com fot. www.pexel.com
Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Katowicach znajduje się przy ul. Gliwickiej 74.

Oferta skierowana jest do osób:

 • w wieku od 18 roku życia,
 • zameldowanych w Katowicach,
 • z niepełnosprawnością intelektualną (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Katowicach funkcjonuje od 20 lat i zajmujemy się pomocą osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie z terenu Katowic, poprzez organizowanie zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zajęcia te są wszechstronne i dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych pensjonariuszy.

Placówka oferuje:

 • treningi funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury
 • trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie zainteresowań, literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych
 • poradnictwo psychologiczne
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • niezbędną opiekę
 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację
 • inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku pracy.

Pobyt w ośrodku jest bezpłatny, obejmuje również dwa posiłki w ciągu dnia. Decyzję o uczestnictwie wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Kontakt do placówki:
Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Katowicach
ul. Gliwicka 74
tel. 32 254 77 06
e-mail: sdsnr2@wp.pl