„Pierwszy dzwonek – wspieranie zdrowia psychicznego”

 Symbol Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego / fot. mat. organizatora Symbol Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego / fot. mat. organizatora
Szansa na wsparcie osób w kryzysie psychicznym

Fundacja Credo zaprasza mieszkańców województwa śląskiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Pierwszy dzwonek – wspieranie zdrowia psychicznego” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie.

Do końca listopada 2021 odbędą się następujące działania:

  • 20.10.2021 – prelekcja destygmatyzacyjna na temat chorób psychicznych dla pracodawców, pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, urzędników, duchownych i wszystkich zainteresowanych,
  • 22.10.2021 – prelekcja na temat chorób psychicznych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów,
  • 03.11.2021 – warsztaty dla rodzin osób doświadczających kryzysów psychicznych,
  • 09.11.2021 – spotkanie z prawnikiem dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin,
  • sesje otwartego dialogu dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich bliskich.

Otwarty dialog jest metodą skandynawską, która powstała z myślą o osobach w kryzysie psychicznym. Jego celem jest stworzenie sieci wsparcia oraz głębokiej relacji, dzięki której chory i jego otoczenie uzyskują wspólny język i zrozumienie, co stanowi początek zmiany. Jest to praca na zasobach, zorientowana na pacjenta, jego rodzinę i sieć społeczną, bazująca na założeniu, że należy przejść od opieki instytucjonalnej do środowiskowego modelu wsparcia.

Wszystkie wydarzenia odbędą się online na platformie Zoom. Udział w nich wymaga rejestracji pod podanymi linkami. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się na prelekcję dla pracodawców i pracowników

Zapisz się na prelekcję dla młodzieży i studentów

Osoby zainteresowane uczestnictwem w sesjach otwartego dialogu prosimy o kontakt z Hanną Pasterny. e-mail: pashan@poczta.onet.pl .

Linki do stron zewnętrznych
Fundacja Credo