Świąteczny kiermasz – ruszają przygotowania

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca 2020

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz kolejny organizuje świąteczny kiermasz rękodzieła osób niepełnosprawnych. Kiermasz odbędzie się 3 kwietnia br., w godz. 10.00 – 13.00 w westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Kiermasz skierowany jest do wszystkich podmiotów zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami, tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, ośrodków wsparcia, spółdzielni socjalnych, szkół specjalnych i integracyjnych oraz stowarzyszeń i fundacji.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres email: niepelnosprawni@slaskie.pl w terminie do 6 marca 2020 r.

Osobą do kontaktu jest: Adam Leśniak, pracownik Referatu ds. staży i środków PFRON Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (tel. (32) 77 40 913, email: adlesniak@slaskie.pl).

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy [DOC 182,5kB]