Ostatnie posiedzenie rady w roku 2020

Po raz kolejny obradowała Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

W czasie spotkania przedstawiono informacje dotyczące realizowanych konkursów krajowych, w tym m.in. prowadzonych w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Jest on finansowany ze środków funduszu solidarnościowego.

Ustalono działania, których celem ma być wypromowanie wśród pracowników administracji publicznej standardu sporządzania pism w formie dogodnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Podobnie zdecydowano, że do właściwych podmiotów, zostanie skierowana korespondencja zachęcająca do stosowania, w większym stopniu, standardów w zakresie dostępności serwisów internetowych i środków transportu.

Następne posiedzenie rady zaplanowano na styczeń przyszłego roku.