Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

 fot. Judita Tamošiūnaitė / pexels.com fot. Judita Tamošiūnaitė / pexels.com
Szanowni Państwo, jesteśmy z Wami!

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osoby Niepełnosprawnej. Został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego obchody mają służyć zwiększeniu świadomości korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego.

Współcześnie osoby z niepełnosprawnością osiągają sukcesy na różnych polach aktywności. Jednymi z najbardziej znanych są Stephen Hawking – światowej sławy astrofizyk, Andrea Boccelli – śpiewak operowy, czy Nick Vujicic – mówca motywacyjny.

Jak wynika z badań w Polsce zamieszkuje 4,7 miliona osób z niepełnosprawnościami. W Województwie Śląskim jest to 552 tysięcy osób. Stanowią oni ponad 11% ogółu ludności województwa. W tej zbiorowości prawie 26% to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 38% umiarkowanym i 32% osoby z lekkim stopniem.

Warto podkreślić, że Województwo Śląskie nadzoruje działalność 14 zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudnienie znajduje 673 osoby z niepełnosprawnością. W tym roku działalnośc zakładów dofinansowano kwotą ponad 18,5 mln zł. Samorząd regionalny dotuje również realizację robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji. Na ten cel przeznaczono kwotę ponad 7 mln zł. Z kolei organizacjom pozarządowym zajmującym się osobami z niepełnosprawnością udzielono wsparcia na sumę ponad 21 tys zł.