Obradowała Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Głównym tematem obrad była sytuacja uczniów z niepełnosprawnościami

Kwestie dotyczące uczniów z niepełnosprawnościami omówiły przedstawicielki Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty: Anna Kij – dyrektor Wydziału Jakości Edukacji oraz Joanna Końska – wizytator ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Dostępne statystyki pokazują, że w województwie śląskim uczy się przeszło 27 tysięcy uczniów z niepełnosprawnościami (w tym z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, osób z dysfunkcją wzroku czy słuchu). W trakcie spotkania omówiono możliwości, jakie daje prawo oświatowe w zakresie nauczania dzieci i młodzieży. Zebrani zgodzili się, że wobec środowiska rodziców osób z niepełnosprawnościami należy przede wszystkim kontynuować działania polegające na upowszechnianiu informacji o orzecznictwie edukacyjnym i należnym wsparciu informacyjno-materialnym dla uczniów niepełnosprawnych w toku nauki na wszystkich szczeblach.

Gościem rady był także Aleksander Kopia – pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej. Mówiono m.in. o zaletach użycia roweru jest środka komunikacji. Rower jest urządzeniem szybkim, tanim, ekologicznym, sprzyja zachowaniu zdrowia. Region z dużą 4,5-milionową liczbą ludności, mocno zurbanizowany, z atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi jest dogodnym obszarem do zastosowania tego środka komunikacji. Jedną z istotnych grup użytkowników rowerów mogą być osoby z niepełnosprawnością. W ich przypadku sprzęt rowerowy jest narzędziem nie tylko rekreacji, ułatwiającym aktywność, ale również sposobem na rehabilitację i zwiększenie zakresu niezależnego życia.

Rada zapoznała się bliżej z działaniami Agencji Marketingowej „Leżę i pracuję”. O jej powstaniu i planach opowiadała jedna z inicjatorek Maria Lipiak. Jest to pierwsze tego typu przedsiębiorstwo społeczne zajmujące się marketingiem, dające pracę osobom sparaliżowanym. W ramach działalności agencja zajmuje się między innymi tworzeniem projektów graficznych, stron internetowych, edukacją i promocją społecznej odpowiedzialności biznesu. Działalność agencji ze Śląska została pozytywnie dostrzeżona. W przyszłości agencja ma ambicje do stworzenia między innymi: akademii dla osób niepełnosprawnych (sparaliżowanych), inkubatora innowacji społecznej w zakresie ergonomii pracy osób niepełnosprawnych czy portalu promującego rozwiązania dotyczące ubioru dla osób z niepełnosprawnością.