Nabór do Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

fot. arch UMWS Radosław Kazmierczak fot. arch UMWS Radosław Kazmierczak
Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów na członków rady na lata 2020-2024

Informuje się o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, której kadencja będzie obejmować lata 2020-2024. Zgłoszenia należy składać w terminie dnia 30 lipca 2020 r.

Informacje można również uzyskać pod numerem 32 77 40 915.


OGŁOSZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 13 lipca 2020

informujące o możliwości zgłaszania kandydatów na członków
Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
działającej przy Marszałku Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 44a ust. 1 oraz art. 44c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560)

informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której kadencja będzie obejmować lata 2020-2024.

Możliwość zgłaszania po jednym kandydacie przysługuje organizacjom i organom, o których mowa w art. 44c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) działającym na terenie województwa śląskiego tj. Wojewodzie Śląskiemu, organizacjom pozarządowym, fundacjom i jednostkom samorządu terytorialnego – powiatom i gminom.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia z dopiskiem: „Kandydat na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych” należy przesyłać drogą pocztową na adres: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) na e-mail: zdrowie@slaskie.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (SEKAP, ePUAP - przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego). Adresy elektronicznych skrzynek podawczych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.slaskie.pl/)

Zgłoszenia należy składać w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powołanie przez Marszałka Województwa Śląskiego członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, nastąpi w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy [RTF 78,2kB]
Ogłoszenie [PDF 273,2kB]
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 462,7kB]

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszeniae w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Więcej o Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych