Dostępność usług publicznych - wymiana doświadczeń

 Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Wizyty studyjna dotycząca łamania barier w komunikowaniu się w wybranych jednostkach na terenie województwa śląskiego

Od 22 do 24 września w województwie śląskim gościli przedstawiciele instytucji realizujących projekt „Elementarz AAC Urząd przyjazny osobom niepełnosprawnym z trudnościami w komunikowaniu się”. Przyjechali delegaci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Kompetenznetzwerk Informationstechnologie zur Frderung der Integration von Menschen mit Behinderungen z Austrii.

Z gośćmi spotkały się Izabela Domogała i Beata Białowąs z Zarządu Województwa Śląskiego.

Celem projektu AAC jest wypracowanie i wdrożenie, w oparciu o adaptację austriackich rozwiązań, nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego w Polsce dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji. Sposób świadczenia usług oraz standard obsługi dotyczy w szczególności obsługi mieszkańców w urzędzie i w jednostkach świadczących różnorodne usługi dla mieszkańców.

Wizyta studyjna miała na celu sprawdzenie zastosowanych rozwiązań w łamaniu barier komunikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i w wybranych jednostkach organizacyjnych takich jak: Park Śląski w Chorzowie, Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, Stadion Śląski w Chorzowie.

W trakcie wizyty przedstawiono metody ograniczenia barier w komunikowaniu się, takie jak np. piktogramy, tablety umożliwiające m.in. korzystanie z aplikacji mobilnej "Śląski Ogród Zoologiczny", bezprzewodowy system dla przewodników wycieczek, tłumacz języka migowego oraz języka angielskiego.

Zainscenizowano scenki przy kasach kolejki linowej „Elka” w Parku Śląskim oraz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, podczas których osoba z trudnościami w komunikowaniu się zakupiła bilet do tych miejsc z wykorzystaniem specjalnych piktogramów.

Park Śląski w Chorzowie zaprezentował rozwiązania usprawniające komunikację osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie przestrzeni architektonicznej, tj. placu zabaw dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, kolejki linowej „Elka” i Ogrodu Japońskiego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym przy wybiegach zwierząt zastosowano tablice gatunkowe, które zawierają tekst skrócony oraz zilustrowany prostymi piktogramami, co ułatwia odbiór treści osobom o szczególnych potrzebach. Tablice wykonane są w kontrastowej kolorystyce zapewniającej dużą czytelność. Na uwagę zasługuje aplikacja mobilna "Śląski Ogród Zoologiczny". To jedyne takie rozwiązanie w polskich ogrodach zoologicznych, które lokalizuje użytkownika na mapie oraz wskazuje drogę do kolejnego punktu zwiedzania, prezentuje pełny opis gatunku oraz jego zdjęcia.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili również Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka, gdzie zapoznali się z nowoczesnymi technologiami rehabilitacyjnymi po urazach i wypadkach w terapii prowadzonej w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki.

Szpital zaprezentował sposób rehabilitacji z użyciem stołu do aktywnej pionizacji ERIGO-PRO oraz system C-Eye (wysoce zintegrowany system do oceny stanu świadomości pacjenta, prowadzenia neurorehabilitacji i komunikacji alternatywnej dla osób, z którymi nawiązanie kontaktu werbalnego jest niemożliwe).

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie uczestnicy wizyty zapoznali się z rozwiązaniami łamiącymi bariery architektoniczne (windy, podjazdy).

Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie podsumowujące związane z wdrażaniem „Modelu komunikacji niewerbalnej”. Mając na uwadze doświadczenia austriackie, uwarunkowania polskie oraz propozycje wynikające z testowania, wypracowano dalsze rekomendacje na potrzeby projektu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Park Śląski. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Gmach Sejmu Śląskiego. fot. mat. organizatora Park Śląski. fot. mat. organizatora „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji. fot. mat. organizatora „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji. fot. mat. organizatora „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji. fot. mat. organizatora „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji. fot. mat. organizatora Gmach Sejmu Śląskiego. fot. mat. organizatora Gmach Sejmu Śląskiego. fot. mat. organizatora Gmach Sejmu Śląskiego. fot. mat. organizatora Gmach Sejmu Śląskiego. fot. mat. organizatora Gmach Sejmu Śląskiego. fot. mat. organizatora Gmach Sejmu Śląskiego. fot. mat. organizatora Gmach Sejmu Śląskiego. fot. mat. organizatora Gmach Sejmu Śląskiego. fot. mat. organizatora Park Śląski. fot. mat. organizatora Park Śląski. fot. mat. organizatora Park Śląski. fot. mat. organizatora Park Śląski. fot. mat. organizatora Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS Stadion Śląski. fot. Tomasz Żak / UMWS