Obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej

Każdego roku 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony ponad 20 lat temu na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992).

Celem organizacji tego dnia jest upowszechnianie informacji o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz barierach, w tym także architektonicznych, utrudniających im funkcjonowanie w społeczeństwie. Obchody te inspirują do działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym oraz lepszego zrozumienia problematyki niepełnosprawności.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego rokrocznie organizuje obchody pod przewodnim mottem ,,Jeśli pomagać – to wspólnie”. Obchodom tym towarzyszą m.in. prezentacje ofert pracy i szkoleń dla osób niepełnosprawnych, udzielanie cennych i przydatnych informacji m.in. z zakresu rehabilitacji medycznej, dostępnego wsparcia finansowego, zawodowego i prawno-podatkowego oraz kiermasz rękodzieła osób niepełnosprawnych.


2011 - Biblioteka Śląska, Katowice - czytaj więcej

2012 - Biblioteka Śląska, Katowice - czytaj więcej

2013 - Biblioteka Śląska, Katowice - czytaj więcej

2014 - Biblioteka Śląska, Katowice - czytaj więcej

2015 - Biblioteka Śląska, Katowice - czytaj więcej

2016 - Biblioteka Śląska, Katowice - czytaj więcej

2016 - Biblioteka Śląska, Katowice - czytaj więcej

2016 - Biblioteka Śląska, Katowice - czytaj więcej