Jeśli pomagać – to wspólnie

 Zdjęcie Zdjęcie
Biblioteka Śląska w Katowicach gościła uczestników VI Obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej pn. „Jeśli pomagać – to wspólnie”

„W województwie śląskim od lata staramy się na wielu płaszczyznach pomagać osobom z niepełnosprawnościami. Jesteśmy regionem kraju, który może się poszczycić największą liczbą zakładów doskonalenia zawodowego” – zwróciła się do zebranych, otwierając dzisiejsze obchody Aleksandra Skowronek, wicemarszałek województwa śląskiego. – „Nie skupiamy się jedynie na identyfikowaniu i likwidowaniu kolejnych barier. Zależy nam również, a może przede wszystkim na wspólnych działaniach zmierzających do aktywizacji osób niepełnosprawnych” – dodała.

O roli wzajemnego wsparcia wspomniała także Anna Wandzel, przewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. „Dzisiaj jest ten szczególny dzień, w którym możemy po prostu cieszyć się z wzajemnej obecności i wsparcia. Możemy na chwilę zapomnieć o męczących nas każdego dnia problemach” – zachęcała.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło prof. zw. dr hab. Jana Malickiego, dyrektora Biblioteki Śląskiej oraz Jana Wrońskiego, dyrektora Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do zebranych zwrócił się – przez nagranie video – Marek Plura, poseł do Parlamentu Europejskiego, który opowiedział o pracach związanych z wprowadzeniem Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej oraz Europejskiego Aktu o Dostępności, który wprowadzi zasadę, że każdy produkty i usługa na terenie Wspólnoty muszą być dostępne dla wszystkich, w tym osobami z niepełnosprawnościami.

Głównym punktem programu uroczystości była rozmowa z Januszem Rokickim, srebrnym medalistą w pchnięciu kula w Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro (Polacy zdobyli w sumie 39 medali, w tym: dziewięć złotych, osiemnaście srebrnych i dwanaście brązowych).

Na koniec obchodów artyści z katowickiego Teatru Art. Event zaprezentowali spektakl pt. „Sekret Świętego Mikołaja”.

Organizatorami dzisiejszego wydarzenia byli Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych i Biblioteka Śląska w Katowicach.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w 1992 roku. Jest to okazja do upowszechniania informacji o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz barierach, w tym także architektonicznych, utrudniających im funkcjonowanie w społeczeństwie. Obchody inspirują do działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym oraz lepszego zrozumienia problematyki niepełnosprawności.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie