Dzień Osoby Niepełnosprawnej w Bibliotece Śląskiej

„Jeśli pomagać - to wspólnie" - to hasło przyświecało dziś spotkaniu w Bibliotece Śląskiej, które odbyło się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych

W województwie śląskim istnieje szereg organizacji, których zasadniczym celem jest wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym w ich codziennym życiu.

Przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, zakładów aktywności zawodowej warsztatów terapii zajęciowej przedstawili podczas spotkania działania integracyjno-aktywizujące podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych. I tak Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Katowicach szkoli w zakresie aktywizacji zawodowej, podejmowaniu działalności gospodarczej, promuje również aktywność rekreacyjno-sportową, m.in. strzelanie z karabinka czy zawody na ścianie wspinaczkowej. Stowarzyszenie „Budzimy Zmysły" w Chorzowie zajmuje się komunikacją alternatywną, która służy zarówno osobom trwale niepełnosprawnym (np. niesłyszącym, niewidomym) oraz ludziom z czasowymi ograniczeniami. Stąd w krajach Europy Zachodniej zapobiegawczo szkoli się pełnosprawnych w zakresie choćby komunikacji obrazkowej. Natomiast Stowarzyszenie CRIS w Rybniku realizuje projekt „ENABLE". Jego celem jest stworzenie bazy danych technologii informacyjnych i komunikacyjnych wykorzystywanych w nauczaniu niepełnosprawnych dorosłych. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie zajmuje się projektem „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy" - organizuje staże, indywidualne szkolenia zawodowe, warsztaty aktywizacji zawodowej oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Uczestnicy spotkania w części artystycznej mogli obejrzeć dwa występy: pierwszy Grupy Artystycznej „Korelacje" z Rybnika w spektaklu „Sprzeczka albo zakochani" oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki" z Bielska-Białej w przedstawieniu „Krzesło".

Współprowadzącą obchody była Karolina Hamer - pływaczka paraolimpijska, multimedalistka mistrzostw Polski, mistrzostw Europy (m. in. Rio de Janeiro 2009, Berlin 2011), mistrzostw świata (Eindhoven 2010). Laureatka prestiżowych nagród, m.in. Prezydenta Katowic w 2003 r. i 2011 r., Prezydenta Tychów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz propagatorka sportu osób z ograniczeniem ruchowym.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony został w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego obchody mają służyć zwiększeniu świadomości korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska fot. Biblioteka Śląska