Równe szanse, dylematy, doświadczenia, dobre praktyki

W powiecie wodzisławskim obchodzono Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Od dwudziestu lat na całym świecie 3 grudnia jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gorzycach zorganizowało konferencję „Równe szanse, dylematy, doświadczenia, dobre praktyki w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w powiecie wodzisławskim".

Wzięli w niej udział m.in. starosta Tadeusz Skatuła wraz z odpowiadającym za pomoc społeczną członkiem Zarządu Powiatu Zbigniewem Seemannem, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych Jan Zieliński, kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz szefowie instytucji odpowiedzialnych z pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu, przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych, a także dyrektor regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Dariusz Wosz. W sali nie zabrakło również najważniejszych w tym dniu osób niepełnosprawnych.

Podczas konferencji przedstawiono doświadczenia powiatu wodzisławskiego oraz organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Uczestnicy konferencji skutecznie przekonywali, że osoby niepełnosprawne świetnie odnajdują się zarówno w kulturze, sporcie, edukacji jak i w pracy, podając przykłady konkretnych przedsięwzięć jak np. Grupa Artystyczna Korelacje, Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl. czy sekcja sportowa „Tygrysy" Gorzyce, która w tym roku obchodzi jubileusz dziesięciolecia działalności.

Jan Zieliński zachęcał z kolei do ubiegania się o środki unijne na aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób. Przypomniał, że w ramach PO „Kapitał Ludzki 2007-2013" zostało wyodrębnione specjalne poddziałanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy, w ramach którego ciągle jeszcze są dostępne środki. Pełnomocnik Marszałka komplementował też powiat wodzisławski, który w jego opinii jest modelowym przykładem całościowego i systemowego ujmowania problemów osób niepełnosprawnych w naszym regionie.

Podczas konferencji zaprezentowano rękodzieło wykonane przez osoby niepełnosprawne. Były również przedstawienia i skecze w wykonaniu uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz projektu „Dobry Start". Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Rydułtów podsumowali natomiast kolejny rok wspólnej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. realizacji projektu „Świadomy Obywatel", zachęcając do korzystania z całkowicie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich świadczonych w sieci biur w całym powiecie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.