W Zawierciu o laury sportowe konkurowali niepełnosprawni

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Już po raz ósmy odbyły się Śląskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych. Tym razem zawodnicy spotkali się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu

„Zawody, które zapoczątkowaliśmy, sprawiają, że mamy szansę na integrację. Z roku na rok uczestników jest coraz więcej. Jest to szansa dla nas wszystkich na bycie razem” – powiedziała, otwierając zawody, Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Udział w zawodach wzięły osoby niepełnosprawne z ponad 30 placówek – warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, domów pomocy społecznej i innych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych z województwa śląskiego wraz z trenerami i opiekunami.

„Cieszy duża frekwencja podczas dzisiejszych zawodów, zwłaszcza że odbywają się one w Zawierciu, które jako miasto żyje sportem” – podkreślił prezydent Zawiercia Witold Grim, życząc wszystkim dobrej zabawy i radości z rywalizacji sportowej. Zawodnicy mogli wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych jak np. rzut piłką do kosza, rzut piłką lekarską, bieg z przeszkodami, ,,trafny strzał”, tenis stołowy, przeciąganie liny, turniej warcabowy.

Po raz pierwszy w edycji zawodów zorganizowano także mini turniej piłki nożnej rozegrany na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zawierciu. Impreza miała na celu zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, rozwijanie umiejętności współzawodnictwa i współdziałania w zespołach, popularyzacja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz promowanie działań prospołecznych Województwa Śląskiego i Miasta Zawiercie.

Organizatorem zawodów jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a współorganizatorami tegorocznej edycji było Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oraz Urząd Miejski w Zawierciu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka