Świat Otwarty Dla Niewidomych

Warsztaty z zakresu dostępności przestrzeni i informacji dla niewidomych oraz ich otoczenia

Fundacja Szansa dla Niewidomych, Tyflopunkt w Katowicach, zaprasza pracowników instytucji publicznych, członków organizacji pozarządowych oraz wolontariackich, a także osoby niewidome, niedowidzące i ich rodziny oraz opiekunów z terenu województwa śląskiego, do udziału w projekcie „świat otwarty dla niewidomych. Warsztaty z zakresu dostępności przestrzeni i informacji dla niewidomych oraz ich otoczenia”.

Celem projektu jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących.

W ramach projektu zrealizujemy:

  • trzy jednodniowe bezpłatne szkolenia integracyjne z zakresu dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz obsługi osób niepełnosprawnych, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu tyflograficznego i tyfloinformatycznego
  • specjalny kalendarz tyflograficzny w druku transparentnym, który otrzymają uczestnicy szkolenia
  • dwie wycieczki dla beneficjentów projektu, pozwalające na skonfrontowanie nabytej wiedzy z rzeczywistością.

Więcej informacji o projekcie oraz przyjmowanie zgłoszeń:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
pl. Grunwaldzki 8-10, pok 118, Katowice
tel. kom: 881 945 747 tel.: 32 786 95 06
mail : katowice@szansadlaniewidomych.org

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Szkolenia odbędą się na przełomie października i listopada br. O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy realizacji zajęć ustalane będą wspólnie ze zgłoszonymi uczestnikami. Projekt ,,Świat otwarty dla niewidomych.

Warsztaty z zakresu dostępności przestrzeni i informacji dla niewidomych oraz ich otoczenia” jest współfinansowany z budżetu samorządu województwa śląskiego oraz budżetu Miasta Katowice.