Promocja Zakładów Aktywności Zawodowej

fot. PFRON fot. PFRON
Wystawa w śląskim oddziale PFRON

W siedzibie oddziału śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pl. Grunwaldzki 8-10/8 w Katowicach) od początku lutego prezentowana jest wystawa promującą Zakłady Aktywności Zawodowej z terenu województwa śląskiego.

Ekspozycja składa się z 11 plansz opisujących działalność ZAZ. Organizatorzy mają nadzieję, że wystawa zachęci petentów i klientów odwiedzających budynek przy placu Grunwaldzkim w Katowicach do korzystania z usług cateringowych, pralniczych, hotelarskich, drukarskich i wielu innych, które oferują śląskie Zakłady Aktywności Zawodowej zatrudniające osoby niepełnosprawne.

Prezentacja możliwa była dzięki współpracy oddziału PFRON z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.