Program wyrównywania szans niepełnosprawnych 2017-2022

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022
Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego.
Załączniki
Program wyrównywania szans [PDF 1,6MB]