Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych

Rada obradowała on-line

W centrum uwagi członków była kwestia możliwie najlepszej komunikacji z organizacjami pozarządowymi, w celu przekazywania informacji o funduszach i innych formach wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Rada zebrała kluczowe obszary, którymi chce się zająć w obecnej kadencji, są to:

  • wdrożenie asystentury na terenie województwa - zwłaszcza między gminami,
  • transport publiczny i standardy ruchu pieszych w aspekcie osób niepełnosprawnych,
  • promowanie konkursów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w gminach,
  • współpraca z koordynatorem ds. dostępności, ustalenie zakresu działań wspólnych,
  • stworzenie możliwości dla osób opiekujących się zarówno dziećmi jak i dorosłymi niepełnosprawnymi w sytuacji trudnej np. konieczności pójścia do lekarza, czy na zabieg operacyjny opieki domowej w postaci być może asystenta, który w tym czasie będzie sprawował opiekę nad osobą - dzieckiem niepełnosprawnym, czy to w dzień czy w czasie pobytu w szpitalu. 

Ustalono, że spotkania on-line będą organizowane raz w miesiącu.