"Od zależności ku samodzielności" - edycja 2022

 fot. pexel.com fot. pexel.com
Rusza konkurs Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności". Jego celem jest wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach czterech modułów:

  • Moduł I - wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi
  • Moduł II - samopomoc
  • Moduł III - umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
  • Moduł IV - integracja i innowacyjność

W 2022 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do 28 stycznia 2022 r.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konkursu