VII obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej

 Plik Plik

„Jeśli pomagać, to wspólnie” – pod takim hasłem po raz kolejny zorganizowane zostały VII obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej w Bibliotece Śląskiej

Celem organizacji tego dnia jest upowszechnianie informacji o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz barierach, w tym także architektonicznych, utrudniających im funkcjonowanie w społeczeństwie. Obchody te inspirują do działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym.

Przewodnim tematem spotkania w Bibliotece Śląskiej były podróże. Zaproszeni Kaja Kosowska i Krzysztof Wostal mówili o przełamywaniu barier w stereotypowym myśleniu o niepełnosprawnych podróżnikach, pokazując swoją postawą i działaniem, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem.

• Kaja Kosowska – jest niewidomą pianistką, absolwentką i doktorantką Akademii Muzycznej w Katowicach. O graniu wypowiada się następująco: „Granie na fortepianie to nie tylko posiadanie mocnych palców i szybkie nimi bieganie; to często walka z samym sobą, pewna ilość wyrzeczeń, złożenia doświadczeń życiowych, niekoniecznie muzycznych. Jeśli o czymś opowiadasz słowami, jest to proste. Na fortepianie możliwości jest mniej, dźwięków jest ile jest i trzeba komasować. Jest to ciężkie do osiągnięcia, ale mamy na to całe życie”.

• Krzysztof Wostal – jest osobą głucho-niewidomą. Od roku 2000 prowadzi specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami i o niepełnosprawnych na zlecenie różnych firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji. Posiada dyplom technika informatyka, a także licencjat administracji uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Potrafi biegle czytać i pisać alfabetem brajla. Zna alternatywne metody komunikacji jak alfabet Lorma, Brajl do dłoni i daktylografia. Prowadzi szeroką działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Lubi podróżować, czytać książki, słuchać różnorakiej muzyki, odpoczywać przy nargili, grać w szachy, pływać, jeździć na rowerze.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony został w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego obchody mają służyć zwiększeniu świadomości korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego.

Współorganizatorami obchodów dnia są: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Biblioteka Śląska w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik