2 kwietnia - Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Kolejna edycja akcji „Light it blue”

Z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 2 kwietnia ustanowiony został Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu. Dzień ten ma uświadomić społeczeństwom wyzwania, jakim muszą sprostać osoby ze spektrum autyzmu. Służy również temu aby stale realizować wysiłki na rzecz pełnej integracji społecznej. Autyzm jest obecnie postrzegany jako jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych we współczesnym świecie. Szacuje się, że w Polsce żyje obecnie 400 tysięcy osób z autyzmem. 

Każdego roku 2 kwietnia podejmowana jest akcja „Light it blue” – zapal się na niebiesko. Tego dnia wiele rozpoznawalnych budynków, punktów orientacyjnych, galerii na świecie oświetlanych jest na niebiesko. W województwie śląskim w przeszłości były to m.in. takie miejsca jak „Żyrafa” w Parku Śląskim, czy katowicki „Spodek”, czy Biblioteka Śląska. 

Dla osób ze spektrum autyzmu pomocne jest stosowanie komunikacji alternatywnej ewentualnie komunikacji wspomagającej (ang. Augmentative and Alternative Communication, AAC). W ramach jednej ze stosowanych metod, w używa się piktogramów (symboli) w celu nawiązania komunikacji. 

Warto dodać, że obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wraz z jednostkami, uczestniczy w projekcie „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się". Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie, w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań, nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego (JST) w Polsce, wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS