Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych

Śląski Piknik Osób Niepełnosprawnych jest corocznie organizowany dla osób z niepełnosprawnością somatyczną i intelektualną, z wadami wzroku, słuchu oraz osób chorych z terenu całego województwa śląskiego. Celem jest wspólne spędzanie czasu, zaprezentowanie programu artystycznego i wytworów własnych rąk, wzięcie udziału w zabawach i konkurencjach sportowych oraz przede wszystkim propagowanie aktywności społeczno-rehabilitacyjnej w naszym regionie.

W spotkaniu uczestniczy duża liczba osób, sięgająca nawet 2 tysięcy, wśród których znajdują się m.in. przedstawiciele zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się wsparciem osób niepełnosprawnych z terenu województwa śląskiego.

Zamysł Pikniku zrodził się w 2011 r. w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Obserwacja innych tego typu imprez o lokalnym zakresie wykazała, że konwencja pikniku z wiodącym tematem – prezentacji artystycznych służy integracji środowiska osób niepełnosprawnych i jest doskonałym uzupełnieniem szeroko pojętej rehabilitacji społecznej prowadzonej w jednostkach uczestniczących w pikniku. Nie bez znaczenia jest również otwarty charakter imprezy. Korzyści z takich spotkań są obopólne. Różnorodne formy występów estradowych oraz szeroki asortyment rękodzieła, jako efekty arteterapii, zmuszają do refleksji nad miejscem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Twórczość artystyczna osób niepełnosprawnych, niezależnie od formy, powinna być jak najczęściej prezentowana. Tylko wtedy można mówić o pełnym efekcie terapeutycznym. Efekty te można dostrzec na estradzie, jak również na widowni.


2011 – Rosarium, Park Śląski - czytaj więcej

2012 – Rosarium, Park Śląski - czytaj więcej

2013 – Hala Wystaw Kapelusz, Park Śląski - czytaj więcej

2014 – Rosarium, Park Śląski - czytaj więcej

2015 – Rosarium, Park Śląski - czytaj więcej

2016 - Kompleks Rzęsa, Siemianowice Śląskie - czytaj więcej

2017 - Ośrodka Wypoczynkowego ,,Olza”  - czytaj więcej

2018 - Ośrodka Wypoczynkowego ,,Olza”  - czytaj więcej