Z dystansem o niepełnosprawności

Jak artyści łączą niepełnosprawność ze sztuką i humorem, można było przekonać się, oglądając program kabaretu „Drzewo a gada

Dzisiaj w Bibliotece Śląskiej zaprezentowano oferty pracy i szkoleń dla osób niepełnosprawnych. Swoje działania przedstawiły zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej z terenu województwa śląskiego.

Spotkanie było okazją do skorzystania z bezpłatnych porad w sprawach dotyczących życia codziennego osób niepełnosprawnych. Można było uzyskać informacje m.in. z zakresu rehabilitacji medycznej, dostępnego wsparcia finansowego, zawodowego i prawno-podatkowego.

„Staramy się robić różnego typu spotkania i imprezy skierowane do osób niepełnosprawnych. Ta dzisiejsza to swego rodzaju dzień otwarty, mnóstwo informacji, różnego rodzaju porad związanych ze zdrowiem, podatkami, rehabilitacją czy sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Chcemy, aby to były cykliczne spotkania, by każdego roku coraz więcej osób z nich korzystało, wychodziło z domu i dowiadywało się o perspektywach związanych z własnym zdrowiem i rozwojem zawodowym" - powiedziała Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac osób niepełnosprawnych oraz kiermasz przedświątecznych wyrobów wykonanych przez osoby niepełnosprawne. Wystąpił także kabaret „Drzewo a gada" - grupa tworzona udziałem osób niepełnosprawnych.

„Drzewo a gada" to niezwykły kabaret, który bawi i szokuje dystansem do siebie i swojej niepełnosprawności. Tworzy go dwóch chłopców, Patryk Laksa oraz Jakub Nowrotek, którzy sami siebie określają jako „młodych ludzi z oryginalnie ukształtowanymi kończynami dolnymi". Patryk choruje na dziecięce porażenie mózgowe, Jakub cierpi na szpotawość stóp.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony został w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego obchody mają służyć zwiększeniu świadomości korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.