Program wyrównywania szans niepełnosprawnych 2011-2016

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2011-2016

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Załączniki
Program wyrównywania szans [PDF 1,2kB]