Kultura

Placówki kulturalno - oświatowe działające na rzecz niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży „USKRZYDLAMY"
siedziba: Piekary Śląskie ul. Bytomska 87A
status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
prezes: Anna JASTALSKA
godziny otwarcia: od wtorku do piątku w godz. 1430-1800
kontakt telefoniczny: 692 155 793
e-mail: uskrzydlamy@amorki.pl

Cele statutowe:

 • integracja środowiska młodzieżowego,
 • aktywizacja środowiska młodzieżowego i przygotowanie go do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim,
 • edukacja europejska,
 • pomoc społeczna,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej i świadomości obywatelskiej,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalnie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 • ochrona praw kobiet,
 • działalność na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działanie na rzecz nauki, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, porządku publicznego, obronności państwa,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrona zwierząt i ekologii,
 • upowszechnianie praw i swobód obywatelskich,
 • działania wspomagające rozwój demokracji,
 • ratownictwo i ochrona ludności,
 • pomoc ofiarom klęsk,
 • ochrona praw konsumentów,
 • działania na rzecz współpracy miedzy społeczeństwami,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 • promocja wolontariatu,
 • walka z uzależnieniami i działania przeciw patologiom społecznym,
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje o podobnych celach statutowych.