Małe granty

Małe granty z dnia 12 lutego 2016

Oferta Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych z siedzibą w Zabrzu, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: Konferencja edukacyjno-profilaktyczna poświęcona promocji zdrowia psychicznego u osób chorujących onkologicznie „Rak Krtani”.

Małe granty z dnia 9 lutego 2016

Oferta Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa z siedzibą w Katowicach na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn. Integracyjne warsztaty logopedyczno-muzykoterapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i młodzieży z zespołem Downa

Małe granty z dnia 4 lutego 2016

Oferta Fundacji na Rzecz na Rozwoju Nauki i Medycyny z Wrocławia realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn. Realizacja projektu Organizacja Sesji Banku Tkanek Ocznych podczas VIII Międzynarodowego Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”

Małe granty z dnia 4 lutego 2016

Oferta na realizację zadania publicznego pn. Razem łatwiej- integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia, Śląskiego Stowarzyszenia Rodzin „Psyche” (40-093 Katowice, ul. Chopina 9).

Małe granty z dnia 3 lutego 2016

Oferta Fundacji ISKIERKA, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „Interwencja kryzysowa na oddziałach onkologii i hematologii dziecięcej na terenie województwa śląskiego”.

Małe granty z dnia 1 lutego 2016

Oferta Stowarzyszenia Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „RAZEM DO CELU” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn. Rehabilitacja społeczna młodzieży niepełnosprawnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej