Kontakt

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
Jan Zieliński

siedziba: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, nr pokoju: A038
adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel: +48 (32) 77 40 638
email: niepelnosprawni@slaskie.pl
Linki do stron zewnętrznych
Usługa tłumacza migowego