Małe granty


Małe granty z dnia 27 lutego 2014

Oferta Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny z Wrocławia pod nazwą: „Promocja zdrowia- nie obawiaj się przeszczepu jako biorca oraz jako dawca” Sesja Banku Tkanek Ocznych podczas VI Międzynarodowego Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”

Małe granty z dnia 7 lutego 2014

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Profilaktyki,Pomocy i Rozwoju "ProMoc" z siedzibą w Łaziskach Górnych, na realizację zadania publicznego Wojewówdztwa Śląskiego pn.: "Bez stresu - warsztaty radzenia sobie".

Małe granty

Oferta Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach na realizację zadania publicznego pod nazwą "Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym"