Szansa na samozatrudnienie dla 20 niepełnosprawnych

Agencja Rozwoju Lokalnego SA, operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego realizuje projektu „Sprawna firma”

Jego celem jest aktywizacja zawodowa 20 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia z obszaru województwa śląskiego. Pozwoli to na zwiększenie ich szans na rynku pracy i uzyskanie przez nich samozatrudnienia (i utrzymania działalności przez minimum 12 miesięcy).

Uczestnikami projektu jest 20 osób (w tym minimum 11 kobiet) zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

  • są w wieku powyżej 30 lat (od dnia 30. urodzin),
  • nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo,
  • są osobami niepełnosprawnymi.

W ramach projektu oferowanie jest następujące wsparcie:

  • szkolenia z zakresu prowadzenia firmy,
  • doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (w wysokości 23 750,00 zł/osobę),
  • podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych oraz usług doradczych m.in. w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

Dokumenty rekrutacyjne kandydatów w ramach obecnie ogłoszonej drugiej edycji naboru będą przyjmowane do 28 lipca 2017 roku w Biurze Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym.

Ogłoszenia o naborze znajduje się na stronie internetowej projektu

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z biurem projektu:

 Projekt „Sprawna firma” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.