"Święta coraz bliżej"

Zdjęcie Zdjęcie
Świąteczny Kiermasz Rękodzieła Osób Niepełnosprawnych

Kiermasz z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odbędzie się 6 grudnia br. w godz. 10.00-14.00 w westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Swoje własnoręcznie wykonane wyroby o tematyce świątecznej zaprezentują m.in.: pracownicy zakładów aktywności zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, uczniowie szkół specjalnych, mieszkańcy domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy, członkowie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych oraz pacjenci szpitali, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Śląskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, na stoiskach wśród prezentowanych wyrobów znajdą się stroiki, serwety, witraże, okolicznościowe kartki świąteczne, ozdobne świece nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia.

Celem rokrocznie organizowanego kiermaszu jest przede wszystkim promocja twórczości i pogłębienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022. Organizatorem kiermaszu jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Opiekę medyczną nad uczestnikami kiermaszu zapewnia Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach. Organizacje wpiera także Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

Załączniki
Plakat imprezy [PDF 4,6MB]