Fundusze unijne na integrację społeczną

Trwa nabór wniosków w ramach RPO w konkursie programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dofinansowanie można pozyskać na m.in. wsparcie działalności Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej. To także szansa na pozyskanie wsparcia na stworzenie nowych instytucji tego typu. Pieniądze można otrzymać także na kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób usamodzielnianych, w tym młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi ok. 35 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania to 95%.

Wiecej: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/328