Dofinansowanie do robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zdjęcie Zdjęcie
Ruszył nabór wniosków

Można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych od co najmniej dwóch lat, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

  • są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
  • przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

  • 30 procent kosztów realizacji zadania w przypadku podmiotów będących przedsiębiorcami;
  • 50 procent kosztów realizacji zadania w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcami.

Termin składania wniosków mija 30 listopada 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat ds. PFRON
ul. Ligonia 46, 40-032 Katowice,
tel. 32 77 40 917

Szczegółowe informacje oraz aktualny druk wniosku można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Reymonta 24, IV piętro, pokój: 408B oraz na stronie internetowej niepelnosprawni.slaskie.pl

Załączniki
Plakat [PDF 2,6MB]