Referat ds PFRON - roboty budowlane

Dofinansowanie do robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U. z 2016., poz. 290), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Śląskieg