Rok 2008

Uchwała Nr 590/148/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2008 r. w sprawie przystąpienie Województwa Śląskiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami" w ramach obszaru A w 2008 roku

Realizacja programu:

Samorząd Województwa Śląskiego realizował w 2008 roku I edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami" - w ramach obszaru A.

Na podstawie umowy nr WRR/000058/14/D z dnia 23 lipca 2008 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12 listopada 2008 roku na realizację przez Jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między regionami" Samorząd Województwa zawarł 8 umów o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami" - obszar A.

Beneficjentami pomocy były następujące zakłady opieki zdrowotnej: 

  1. Fundacja „Unia Bracka", 41-711 Ruda Śląska, ul. Kokota 172,
  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy, 43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19,
  3. Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka", 43-470 Istebna, Istebna 500,
  4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 42-300 Myszków, ul. Wolności 29,
  5. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej, 43-360 Bystra ul. J. Fałata 2,
  6. Szpital Chorób Płuc, 43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20,
  7. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba,  41-940 Piekary Śląskie  ul. Bytomska 62,
  8. Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej, 43-384 Jaworze ,ul. Słoneczna 83. 

W ramach I edycji programu w 2008 roku Beneficjentom pomocy zostały przyznane środki finansowe na realizację złożonych projektów w łącznej wysokości 480 441,36 zł. W wyniku realizacji projektów przedmiotowego programu Samorząd Województwa Śląskiego w 2008 roku przekazał Beneficjentom pomocy kwotę w łącznej wysokości 372 333,72 zł.