Uniwersytet Śląski otwarty na niepełnosprawnych

W czwartek 29 kwietnia 2010 r. o godz. 13.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych, które chciałyby rozpocząć studia na uczelni

Podczas spotkania, które organizowane jest w ramach VI Studenckiego Festiwalu Nauki, można uzyskać informacje nt. wsparcia oferowanego studentom przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (www.bon.us.edu.pl) oraz zasad rekrutacji na studia.

Niepełnosprawni studenci Uniwersytetu Śląskiego opowiedzą o tym, jak wyglądają studia i życie studenckie, oraz o tym, jak wziąć udział w programie LLP/ERASMUS. Spotkanie będzie tłumaczone na język migowy.