Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zmodernizowany Uniwersytet Śląski w Katowicach z lokalizacją Kampus w Cieszynie – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Dom Studenta DSN został przystosowany w szerokim stopniu dla osób niepełnosprawnych.

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny - Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów służących rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szczególności dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich w segmencie B budynku głównego oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży  - roboty budowlane w obiekcie: roboty konstrukcyjne, ocieplanie ścian zewnętrznych, montaż windy, stolarka okienna, drzwi

Wodzisław Śląski

Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kopernika 71, 44-300 Wodzisław Śląski

Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień w Świętochłowicach

Spełnienie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Świętochłowicach przy ul. Imieli 12, 41-600 Świętochłowice - zabudowa drzwi dymoszczelnych oraz drzwi drzwi o odporności ogniowej do 30 minut