Ruszyły przygotowania do świątecznego kiermaszu

Zgłoszenia udziału w świątecznym kiermaszu rękodzieła osób niepełnosprawnych przyjmowane są do 31 października

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje po raz kolejny świąteczny kiermasz rękodzieła osób niepełnosprawnych. Kiermasz odbędzie się 13 grudnia br. w godz. 10.00 – 14.00 w westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: niepełnosprawni@slaskie.pl w terminie do dnia 31 października 2019 r.

Osobą do kontaktu jest Adam Leśniak, pracownik Referatu ds. osób niepełnosprawnych Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, tel. (32) 77 40 913, e-mail: adlesniak@slaskie.pl

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy [DOC 183,0kB]