Konferencję ,,Żyj i pracuj”

Ruszyły zapisy na konferencję dotyczącą pracowników zakładów aktywności zawodowej

Można się zapisać na konferencję ,,Żyj i pracuj, czyli o czym każdy pracujący z niepełnosprawnymi wiedzieć powinien ".

W czwartek, 10 października odbędzie się konferencja ,,Żyj i pracuj, czyli o czym każdy pracujący z niepełnosprawnymi wiedzieć powinien”. Początek obrad w sali Kolumnowej (ul. Dąbrowskiego 23, Katowice) o godz. 11.00.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

Konferencja jest organizowana w ramach Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022 -Aktualizacja 2019. Spotkanie adresowane jest do pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Linki do stron zewnętrznych
Rejestracja online