Świąteczny kiermasz rękodzieła osób niepełnosprawnych

Tegoroczny kiermasz bożonarodzeniowy odbędzie się 3 grudnia w gmachu przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach. Zgłoszenia wystawców do 2 listopada

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz kolejny organizuje świąteczny kiermasz rękodzieła osób niepełnosprawnych. Kiermasz odbędzie się 3 grudnia br. w godz. 10.00–14.00 w Sali Kolumnowej oraz w holu gmachu Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres email: niepelnosprawni@slaskie.pl w terminie do 2 listopada 2018 r.

Osobą do kontaktu jest Adam Leśniak, pracownik Referatu ds. osób niepełnosprawnych Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, tel. (32) 77 40 918, email: adlesniak@slaskie.pl

UWAGA: Z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpiła zmiana miejsca kiermaszu. Z uwagi na to o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do udziału zostaną Państwo poinformowani e-mailem.

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy (.doc) [DOC 487,0kB]
Formularz zgłoszeniowy (.pdf) [PDF 358,4kB]
Mapa dojazdu [PDF 318,8kB]